Mikropolaryzacja

Rewolucyjna metoda w terapii zaburzeń mózgowych już w zasięgu Twojej ręki w CENTRUM REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWYM COMPLEX !!!

Metoda tDCS (transcranial direct current stimulation) – nowoczesna forma stymulacji obszarów mózgu. Jest ona skuteczna w leczeniu i rehabilitacji deficytów neurologicznych. W pełni bezpieczna i bezbolesna stymulacja obszarów kory mózgowej poprawia ich funkcjonowanie – odbudowując uszkodzone połączenia nerwowe i pobudzając do tworzenia nowych

P R Z Y K Ł A D OWE WS K A Z A N I A :

 • Zespół Downa
 • Autyzm
 • Choroby spektrum autyzmu
 • ADHD/ADD
 • Zaburzenia mowy
 • Depresja
 • MPD
 • Zaburzenia pamięci
 • Afazje
 • Kontrola zachowań
 • Terapia poudarowa
 • Problemy z koncentracją
 • Zaburzenia rozwojowe

PRZEBIEG TERAPII

 1. Konsultacja wstępna i wywiad.
 2. Ustalenie podłączenia (jakie obszary mózgu będą stymulowane podczas terapii).
 3. Plan terapii: 10 sesji po 30min.
 4. Elastyczny czepek z bezprzewodowymi elektrodami (swoboda ruchu w trakcie terapii).
 5. Możliwość łączenia z innymi terapiami w tym samym czasie np. Neurologopedia, integracja sensoryczna, metoda krakowska, fizjoterapia. Światowe doniesienia mówią, że skuteczność leczenia metodą tDCS jest wyższa aż o 44% od skuteczności leczenia z zastosowaniem tradycyjnych metod.

PRZECIWWSKAZANIA

 • Ciała obce w korze mózgowej, implanty.
 • Nowotwory mózgu.
 • Padaczka (nie wyklucza w przypadku, gdy lekarz neurolog dopuszcza mikropolaryzację).

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY POD NUMEREM TEL: 664-143-351

W naszym centrum mikropolaryzację wykonuje firma: NeurOne

NIP: 9562296950