Turnus Neurologopedyczny

Turnus Rehabilitacyjny w miesiącach lipcu i sierpniu: Logopedyczny/Neurologopedyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Organizujemy 14 dniowe turnusy, na każdym z nich będzie inna grupa wiekowa.
Zajęcia terapeutyczne obejmują w sumie 10 dni zabiegowych, łącznie 30 godzin zegarowych z wykwalifikowanym terapeutą,
Dla każdego pacjenta ustalamy indywidualny program terapeutyczny.

Neurologopedyczny:

• ocenę odruchowych reakcji oralnych w zależności od wieku rozwojowego dziecka,
• ocenę budowy anatomicznej narządów mowy,
• ocenę funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (pozycja spoczynkowa narządów mowy, dojrzałość funkcji połykania, ocenę funkcji oddychania),
• ocenę umiejętności pokarmowych (nagryzanie, odgryzanie, gryzienie, żucie, funkcja picia),
• ocenę umiejętności poznawczych wg wybranego wystandaryzowanego testu – np. MFDR,
• próbę oceny kształtującej się lateralizacji,
• ocenę sposobu komunikowania się (werbalnego i pozawerbalnego),
• ocenę rozumienia mowy (kontekst, konsytuacja, rozumienie precyzyjne).
Pozwala to na wyznaczenie ogólnego i szczegółowego toku logoterapii (obejmującego priorytety możliwe do uzyskania w trakcie turnusu). Uwzględniony jest również priorytet najistotniejszy dla rodzica.

 • Dla każdego uczestnika po diagnozie opracowujemy indywidualny program terapii, uwzględniający jego potrzeby i możliwości.
  -budowanie kompetencji komunikacyjnej dziecka,
  -usprawnianie funkcjonowania aparatu oralnego,
  -usprawnianie umiejętności pokarmowych.
 • Ponieważ jednym z podstawowych założeń naszego turnusu jest podnoszenie kompetencji Rodziców, zajęcia prowadzone są w ich obecności i z ich udziałem. W trakcie zajęć prowadzone są zeszyty ćwiczeń, by dać Rodzicom możliwość utrwalania efektów uzyskanych na zajęciach, w popołudniowych zabawach.
  Po zakończeniu turnusu Rodzice otrzymują szczegółową diagnozę oraz zalecenia do terapii.
 • W ramach programu terapii wykorzystywane są metody wspierające (w zależności od wyboru metody przez logopedę prowadzącego):
 • terapie manualne (manualna terapia dysfagii, manualna terapia krtani)
  -metoda neurobiologiczna, (stymulowanie umiejętności prawo i lewo-półkulowych w oparciu o metodę prof. J. Cieszyńskiej)
  -elementy Ustno-Twarzowej Terapii Regulacyjnej Castillo Moralesa (niwelowanie zaburzeń pokarmowych, sensorycznych oraz wyrównywanie napięcia mięśniowego w obrębie oralnym)
  -mioterapia układu oralnego
  -masaż Shantali dla najmłodszych dzieci (budowanie kompetencji Rodzica, więzi z dzieckiem, poczucie świadomości własnego ciała, odwrażliwianie)
  -ergoterapia (terapia ręki)
 • – Metoda Krakowska („ Symultaniczno- Sekwencyjna Nauka Czytania”) przede wszystkim stymulacja rozwoju dzieci autystycznych czy zagrożonych dysleksją.
  -elementy logorytmiki, metody werbo-tonalnej
  -terapia umiejętności pokarmowych
  -kinezjo-taping oralny w zależności od potrzeb uczestnika

Fizjoterapeutyczny:

 • nauka samoobsługi
 • zajęcia wydolnościowe
 • zajęcia usprawniające

Animator czasu wolnego:

 • poznawanie świata poprzez zabawę,
 • zajęcia na świeżym powietrzu,
 • zajęcia artystyczne,
 • zajęcia fitness,
 • joga,
 • zajęcia eksperymentalne,
 • zabawa i poznawanie psa (labrador),
 • poznawanie zwierząt w czasie zabawy,
 • zabawy kreatywne,
 • czytanie książek

Codziennie zapraszamy dzieci (uczestników) wraz z opiekunami na zabawy, których głównym celem jest rozwijanie wyobraźni i myślenia kreatywnego oraz wzmacnianie kompetencji społecznych oraz radość ze wspólnej zabawy. Zabawy kreatywne będą miłym zakończeniem dnia i pozwolą dzieciom(uczestnikom)na chwilę relaksu i odpoczynku po dniu pełnym zajęć terapeutycznych,

Inne możliwości relaksu:

 • masaże,
 • ruska bania z jacuzzi,
 • światłoterapia,
 • ciepłoterapia,
 • hydroterapia,
 • terapia oddechowa ,
 • piłkarzyki,
 • bilard,
 • ping-pong,
 • sport na świeżym powietrzu.

Zadzwoń lub napisz by dowiedzieć się więcej

TEL 664 -143 – 351, 692 -736 -159

kontakt-complex@wp.pl